Oriol de Bolòs

 

Donació mitjançant conveni entre la família Bolòs i la Universitat de Lleida el 1 de juny de 2015

 

Fons

Els fons està format per unes 200 monografies, sobretot de botànica, florística i geobotànica, publicacions periòdiques, com les de la secció de Botànica de l’Institut d’Estudis catalans, diverses revistes (Itinera geobotànica,Ecologia,Anales del Jardin Botánico de Madrid,etc.), alguns mapes amb la localització d’espècies vegetals i una important col.lecció de separates.

Aquestes separates, classificades i organitzades temàticament, i també per autor, constitueixen la part més interessant del llegat. Són fruit de l’intercanvi amb d’altres especialistes i col.legues, entre els quals s’hi troben experts francesos, anglesos i alemanys, i algunes d’elles estan dedicades i signades. Per exemple, la que du la signatura de Josias Braun-Blanquet, fundador de la fitosociologia, de qui Oriol de Bolòs en fou deixeble.

OBRES PRINCIPALS:

  • Bolòs, A., Bolòs O. (1950). Vegetación de las comarcas barcelonesas. Barcelona : Instituto Español de Estudios Mediterraneos.
  • Bolòs, O. (1962). El paisaje vegetal barcelonés. Barcelona : Universidad de Barcelona.
  • Bolòs, O. (1967). Comunidades vegetales de las comarcas próximas al litoral situadas entre los ríos Llobregat y Segura. Dins Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
  • Bolòs, O. (1983). La vegetació del Montseny. Barcelona : Diputació de Barcelona.
  • Bolòs, O. (1996). La vegetació de les Illes Balears : comunitats de plantes. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans.
  • Bolòs, O., Molinier, R. (1958). Recherches phytosociologiques dans l'île de Majorque. Dins Collectanea Botanica, V, p. 699-865.
  • Bolòs, O., Vigo, J. (1984-2001). Flora dels Països Catalans. Barcelona : Barcino. 4 vols.
  • Bolòs, O., Vigo, J., Carreras, J. (2004). Mapa de la vegetació potencial de Catalunya 1:250.000. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans.
  • Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R. M., Ninot, J. M. (2005). Flora Manual dels Països Catalans. Barcelona : Pòrtic (3a ed.).
  • Braun-Blanquet, J., Bolòs, O. (1957). Les groupements végétaux du bassin moyen de l'Ebre et leur dynamisme. Dins Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, 5, p.1-266.

 

Inventari separates dipositades a la Biblioteca de l'ETSEA   (provisional)

Títols

Biografia

 

Oriol de Bolòs i Capdevila
Olot, 1924- Barcelona, 2007

Botànic

Botànic català, especialista en florística i geobotànica dels Països Catalans i també de la regions mediterrània i macaronèsica.

Oriol de Bolòs va ser professor de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i va escriure al voltant de 200 títols entre llibres, articles i col·laboracions en obres col·lectives. Entre aquests, cal destacar Flora dels Països Catalans (1984-2001), un esforç per registrar exhaustivament el coneixement acumulat fins al moment en aquest àmbit que va dirigir amb Josep Vigo Bonada.

Deixeble de Pius Font i Quer, va dirigir l'Institut Botànic de Barcelona entre 1967 i 1984, i va ser president de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans entre 1989 i 1992. Conseller de la Institució Catalana d'Història Natural, fou membre de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de la Comissió Fitosociològica Internacional. Entre altres guardons, rebé la Medalla Narcís Monturiol (1982), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994).

El 22 de març de 2007 morí a la ciutat de Barcelona als 83 anys.

Oriol de Bolòs:  selecció d'imatges

Procedència: arxiu família Bolòs

Bibliografia

Enllaços