Grup Isard

Foto de varis números de la revista Isard

Donació mitjançant conveni entre la família Terés - Illa i la Universitat de Lleida el 17 d'octubre de 2013, dins el marc del programa de Coordinació dels Estudis i la Innovació de l'Escola Rural (CEIER)

Fons

El fons rebut és molt heterogeni en quant a tipus de documents:

  • Col·lecció de revistes Isard (29 números ordinaris publicats entre 1958 i el 1964, inclou també dos números extraordinaris commemoratius editats el juny de 1999 i maig de 2000).
  • Documentació administrativa: correspondència, factures, rebuts, enquestes valoració, resums de temes per les sessions de treballs i circulars per les trobades del grup.
  • Material escolar i documentació oficial tramesa per la inspecció en el mateix període. Des d'un quadern de rotació i “plumilles” per escriure fins a proves de promoció escolar o circulars de l'Inspecció passant per diferents “certificados de complementos alimenticios”.
  • Hi ha també materials derivats d'activitats addicionals realitzades a l'escola (fulls promocionals de pel·licules, d'organització de sessions de cinema de l'escola per el poble,...)
  • Fotografies fotocopiades i ampliades a DIN-A4, que resalten les reunions del Moviment ISARD ,la realizació de la revista i també apareixen aspectes de la vida quotidiana de l'època i les celebracions festives de les zones de muntanya.

Anys del fons: 1958-2000

Biografia

Foto d'un treballador del Grup Isard sentat en una taula amb números de la revista distribuits al voltant

El Grup “Isard” és la crònica viva i entranyable d'un moviment de mestres que va exercir a les comarques de la muntanya de Lleida (1958 – 1964). “Isard” pretenia ajudar els mestres i les mestres de muntanya a superar la duresa de la tasca del magisteri rural en uns anys d'aïllament geogràfic i de soledat en l'exercici del magisteri.

El fons grup Isard ha estat donat per la família Terés-Illa i recull la documentació que Francesc Terés i Llorens i la Hortènsia Illa van recollir durant el període que el grup va estar actiu.

Bibliografia

Enllaços