Arquer

Foto de varis llibres de Jordi Arquer

Fons

El fons conté 717 llibres, la majoria d’història, política (anarquisme, comunisme,etc) i biografies.

Anys del fons: 1816-1996

Consulteu el fons al Catàleg UdL

Biografia

Jordi Arquer i Saltor
Barcelona, 1907 - Perpinyà, 1981
Polític i escriptor

Va ser soci del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) i membre de la seva secció de treball, col·laborant en el seu òrgan de premsa, Lluita. Durant la Dictadura de Primo de Rivera, va estar en contacte amb el moviment Estat Català, impulsat per Francesc Macià.

Durant aquests anys desenvolupà una gran activitat política: participà en la fundació del Cercle d’Estudis Marxistes (1927), en la creació del Partit Comunista Català (1928) i en la fundació del Bloc Obrer Camperol (1930), fou dirigent del Sindicat Mercantil i propugnador de l’Aliança Obrera (1934).

El 1935 participà en el procés de creació del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), amb les milícies del qual lluità al front d’Aragó durant la guerra civil espanyola. Un cop acabada aquesta, marxà a l'exili, primer a França i després a Mèxic, fins que s'establí novament a França. En aquests anys va desvincular-se del POUM i s’integrà en el Moviment Socialista de Catalunya.

A partir de l’any 1977 resideix de forma temporal a Barcelona. Va morir l’any 1981 a Perpinyà.

Al llarg de la seva vida va construir un notable fons bibliogràfic, hemerogràfic i documental sobre la guerra civil (1936-1939) i l’exili català i espanyol. Aquest fons es troba dipositat a la biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).

D’entre la seva producció podem assenyalar Les interpretacions del marxisme (1930), De Pi i Margall al Comunisme (1931), Los comunistas ante el problema de las nacionalidades ibéricas (1932), L’evolució del problema agrari a Rússia, des de la servitud feudal al comunisme (1934) i El futur de Catalunya i els deures polítics de l’emigració catalana (1943).

Traduí obres de Marx, Lenin, Stalin i Bukharin i col·laborà en periòdics, com La Terra, òrgan de la Unió de Rabassaires de Catalunya, Justícia Social, portaveu de la Unió Socialista de Catalunya, L’Opinió, La Batalla i La Nueva Era, entre altres, així com amb les revistes publicades per l’exili català a Amèrica.

Bibliografia

Enllaços