UdL Logo SBD
BIBLIOTEQUES

Llegat

LLEGAT MÀRIUS TORRES. INVENTARI


1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

1.1.Documents personals
1.2. Biblioteca
1.2.1. Biblioteca que Màrius Torres tenia al Sanatori
1.2.2. Biblioteca familiar
1.3. Correspondència
1.3.1. Correspondència enviada per Màrius Torres
1.3.2. Correspondència rebuda per Màrius Torres
1.3.3. Correspondència enviada per la família Torres
1.3.4. Correspondència rebuda per la família Torres
1.3.5. Correspondència d’altres persones
1.4. Fotografies
1.5. Partitures musicals
1.6. Manuscrits d’Humbert Torres
1.7. Obres manuscrites o mecanoscrites d’altres autors

2. OBRA DE CREACIÓ
 

2.1. Articles
2.2. Composicions musicals (Fotocòpies)
2.3. Contes
2.4. Dietaris
2.5. Notes en prosa
2.6. Poesia
2.7. Teatre
2.8. Traduccions


3. RECEPCIÓ DE MÀRIUS TORRES


3.1.Cartells, tríptics i programes de mà

3.2.Conferències i parlaments
3.3. Enregistraments sonors
3.4. Enregistraments vídeos
3.5.Llibres
3.5.1. Edicions de l’obra
3.5.2. Antologies
3.5.3. Traduccions
3.5.4. Estudis
3.6. Partitures musicals (Fotocòpies)
3.7. Poemes dedicats
3.8. Publicacions en sèrie
3.8.1. Articles de premsa i de revista
3.8.2. Monogràfics
3.8.3. Números solts
3.8.4. Separates
3.9. Treballs


4. MOBILIARI I OBRA PLÀSTICA


4.1. Mobiliari

4.1.1. Escriptori
4.2. Obra plàstica
4.2.1. Retrats de Màrius Torres
4.2.2. Altres obres

1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

1.1 Documents Personals

1.1.1. Partida de naixement (Fotocòpia)
1.1.2. Expedient universitari de la Facultat de Medicina (1926-1932) (Fotocòpia)
1.1.3. Sanatori de Puig d’Olena
1.1.3.1. Reglament (1935)
1.1.3.2. Fulls de despeses (1937)
1.1.4. Declaració d’inutilitat per al servei militar (1939)
1.1.5. Salconduit (1939)
1.1.6. Cèdula personal (1940)
1.1.7. Documentació referent a la defensa davant l’aplicació de la Ley de Responsabilidades Políticas (1941):
1.1.7.1. Declaració Jurada
1.1.7.2. Testimoniatge de descàrrec de Josep Saló
Testimoniatge de descàrrec de Maria Planas
Testimoniatge de descàrrec d’Enric Juncadella
Testimoniatge de descàrrec d’Antoni Ventura
1.1.8. Certificat de defunció (Fotocòpia)

1.2. Biblioteca

1.2.1. Biblioteca que Màrius Torres tenia al Sanatori

1.2.1.1 AGELET I GARRIGA, Jaume. La tarda oberta. – Windsor : Oxley & Son, 1927
1.2.1.2. ALCOVER, Joan. Joan Alcover / [selecció] per Josep Janés i Olivé. – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1938. – (Oreig de la Rosa del Vents ; 3. Lírics catalans)
1.2.1.3. Audicions de lieder. Serie II. – Barcelona : Generalitat de Catalunya, Direcció General de Radiodifusió, 1938
1.2.1.4. BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres. – París : Bibliothéque de la Pleiade, 1935
1.2.1.5. BERNAT DE VENTADORN. Bernatz de Ventadorn / selección, traducción y prólogo de Martín de Riquer. – Barcelona : Ed. Yunque, 1940. - (Poetas catalano-provenzales ; 1) (Poesía en la mano ; 11)
1.2.1.6. BURNS, Robert. Robert Burns / selección, traducción y prólogo de Isabel Abelló y Tomas Lamarca . – Barcelona : Ed. Yunque, 1940. – (Poetas ingleses ; 2) (Poesía en la mano ; 16)
1.2.1.7. CARNER, Josep. El Cor quiet. – Barcelona : Políglota, 1925
1.2.1.8. CARNER, Josep. La Inútil ofrena.– Barcelona : Ed. Catalana, 1924. - (Biblioteca literària)
1.2.1.9. CARNER, Josep. Lluna i llanterna. – Barcelona : Proa, 1935. - (Col·lecció la mirada)
1.2.1.10. COSTA I LLOBERA, Miquel. Horacianes. – Mallorca : [s.n.], 1938. – (Biblioteca Les Illes d’Or ; 18)
1.2.1.11. FABRA, Pompeu. Diccionari ortogràfic abreujat. – 3a ed. – Barcelona : Barcino, 1937. – (Col·lecció popular Barcino ; 4)
1.2.1.12. GARCÍA LORCA, Federico. Primer romancero gitano (1924-1927). –Madrid : Revista de Occidente, 1928
1.2.1.13. GARCÍA LORCA, Federico. Romancero gitano : edición de homenaje popular. – Madrid : Editorial Nuestro Pueblo, 1937
1.2.1.14. GARCILASO DE LA VEGA. Obras. – Buenos Aires : Espasa Calpe, 1939. – (Colección austral)
1.2.1.15. GONZALO DE BERCEO. Gonzalo de Berceo / selección, transcripción y prólogo de Eugenio Nadal. – Barcelona : Ed. Yunque, 1946. – (Poetas españoles ; 4) (Poesía en la mano ; 12)
1.2.1.16. JIMÉNEZ, Juan Ramón. Platero y yo : elegía andaluza. – Madrid : Espasa Calpe, 1933
1.2.1.17. KEATS, John. John Keats / prólogo, selección y traducción de Elisabeth Mulder. – Barcelona : Ed. Yunque, 1940. – (Poetas ingleses ; 3) (Poesía en la mano ; 20)
1.2.1.18. LIOST, Guerau de. Guerau de Liost : antologia lírica / tria de Joan Teixidor . – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1937. – (Biblioteca de la Rosa del Vents ; 20-21)
1.2.1.19. LIOST, Guerau de. Ofrena rural. – Sabadell : Ediciones La Mirada, 1926
1.2.1.20. LLULL, Ramon. Poesies. – Barcelona : Barcino, 1925. – (Els Nostres clàssics ; 3)
1.2.1.21. LLULL, Ramon. Llibre d’Amic e Amat ; Llibre d’Ave Maria. – Barcelona : Barcino, 1927. – (Els nostres clàssics ; 14)
1.2.1.22. LÓPEZ-PICÓ, Josep M. De l’alba al migdia. – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1937. – (Biblioteca de la Rosa dels Vents ; 14)
1.2.1.23. LÓPEZ-PICÓ, Josep M. Variacions líriques. – Barcelona : Impremta Altès, 1935
1.2.1.24. MANENT, Marià. Versions de l’anglès. – Barcelona : Edicions de la Residència d’Estudiants, 1938
1.2.1.25. MARCH, Ausiàs. Ausias March / selección, traducción, prólogo y notas de Martín de Riquer. – Barcelona : Ed. Yunque, 1941. – (Poetas catalano-provenzales ; 2) (Poesía en la mano ; 31)
1.2.1.26. MARVÀ, Jeroni. Curs pràctic de gramàtica catalana : grau superior. - 2ª ed. ampl. – Barcelona : Barcino, 1934. – (Manuals escolars Barcino ; 1)
1.2.1.27. MEREDITH, Georges. Els Comediants tràgics. – Badalona : Proa, 1934. – (Biblioteca A tot vent ; 69)
1.2.1.28. MORERA I GALÍCIA, Jaume. Poesies completes. – Lleida : Biblioteca lleidatana, 1929
1.2.1.29. Pequeño diccionario español-inglés. – Barcelona : Ramón Sopena, 1940
1.2.1.30. PETRARCA, Francesco. Francesco Petrarca / traducción y prólogo de J. Farran y Mayoral . – Barcelona : Ed. Yunque, 1940. – (Poetas italianos ; 2) (Poesía en la mano ; 14)
1.2.1.31. PLUTARC. Vides paral·leles : vol. I/II, I/III. – Barcelona : Fundació Bernat Metge, 1926-1927. – 2 vol. – (Escriptors grecs. Text i traducció)
1.2.1.32. Poesía española : antología, contemporáneos / selección... por Gerardo Diego. – Madrid : Signo, 1934
1.2.1.33. Poètes contemporanis : anthologie. – [París] : Fermin-Didot, 1938. – (Collection des amitiés françaises)
1.2.1.34. QUART, PERE. Bestiari. – Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1937
1.2.1.35. QUENTAL, Antero de. Anthero de Quenthal / selección, traducción y prólogo de José Ardo. – Barcelona : Ed.Yunque, 1940. – (Poetas gallego-portugueses ; 1) (Poesía en la mano ; 9)
1.2.1.36. QUEVEDO, Francisco de. Francisco de Quevedo / selección y prólogo de Félix Ros. – Barcelona : Ed. Yunque, 1939. – (Poetas españoles ; 3) (Poesía en la mano ; 4)
1.2.1.37. RENAN, Ernest. Vie de Jésus. –. París : Michel-Lévy-Frères, 1863. – (Histoire des origens du christianisme ; 1)
1.2.1.38. RIBA, Carles. Carles Riba / [selecció] per Jaume Bofill i Ferro. – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1938. – (Oreig de la Rosa del Vents ; 7. Lírics catalans)
1.2.1.39. RIBA, Carles. Per comprendre (1927-1935). – Barcelona : Institució de les Lletres Catalanes, 1938
1.2.1.40. RIBA, Carles. Tres suites. – 2a ed. – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1937. – (Biblioteca de poesia)
1.2.1.41. ROSSELLÓ-PÒRCEL, Bartomeu. Imitació del foc. – Barcelona : Edicions de la Residència d’Estudiants, 1938
1.2.1.42. SHELLEY, Percy Bysshe. Percy Bysshe Shelley / selección, traducción y prólogo de Elisabeth Mulder . – Barcelona : Ed. Yunque, 1940. – (Poetas ingleses ; 1) (Poesía en la mano ; 8)
1.2.1.43. SHELLEY, Percy Bysshe. Shelley / [selecció] per J. Ros-Artigues. – Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1938. – (Oreig de la Rosa del Vents ; 4. Lírics anglesos)
1.2.1.44. TAGORE, Rabindranath. Tres poemas. – Barcelona [etc.] : Ediciones La Gacela, 1941 [2 exemplars]
1.2.1.45. TORRES, Marià. La Religió futura : assaig d’espiritualisme científic i racional. – Lleida : Impremta Joventut, 1934
1.2.1.46. VINYOLI, Joan. Primer desenllaç. – Barcelona : Edicions de la Residència d’Estudiants, 1937

1.2.2. Biblioteca familiar

1.2.2.1. ABOUT, Edmond. Le Nez d’un notaire. – París : Nelson Éditeurs [etc.],
[s.a.]. – (Collection Nelson)
1.2.2.2 ALEGRE HEITZMANN, Alfonso. Sombra y materia. – Barcelona : Ediciones de la Rosa Cúbica, 1995. – (La Forma de la luz ; 5)
1.2.2.3. AGELET I GARRIGA, Jaume. Els Fanals del meu sant. – Haarlem, [Holland] : Joh. Enschedé en Zonen, 1935
1.2.2.4. BAYONA, Albert; IGLESIAS, Gregorio; JOVÉ, Jordi. Paisatges il·luminats, paisatges somiats. – Barcelona : Fundació “La Caixa”, 1997
1.2.2.5. CORNEILLE, Pierre. Le Cid. – París : Éditions de l’Abeille d’Or, [s.a.]. – (Les Roses de France)
1.2.2.6. COSTA I LLOBERA, Miquel. Líriques. – Barcelona : Editorial catalana, 1923. – (Biblioteca catalana)
1.2.2.7. FABRA, Pompeu. Gramàtica catalana. – París : Edicions de Cultura Catalana, 1946
1.2.2.8. HUGO, Victor. Oeuvres complètes de Victor Hugo. – París : Nelson Éditeurs, [s.a.]. – 6 vol. – (Collection Nelson)
1.2.2.9. Humbert Torres. – Lleida : Comissió Organitzadora de l’Homenatge a Humbert Torres, 1982
1.2.2.10. INDY, Vincent d’. Beethoven. – París: H. Laurens editeur, [s.a.]. – (Les Musiciens célèbres)
1.2.2.11. El Inglés simplificado : rápida y fácil instrucción por sí mismo. – Londres : Hugo’s language Institute, [s.a.]
1.2.2.12. Lleida. – Lleida : [s.n.]. – Núm. 41, 25 desembre 1926
1.2.2.13. MUSSET, Alfred de. Contes. – París : Éditions Garnier Frères, 1948. - (Collection des Classiques Garnier)
1.2.2.14. NAVARRO, E. Historia crítica de los hombres del Republicanismo catalán en la última década (1905-1914). – Barcelona : Ortega & Artis, 1915
1.2.2.15. PELEGRÍ TORNÉ, Bonaventura. Lleida en la Renaixença literària de Catalunya. – Lleida : Biblioteca Lleidatana, 1935
1.2.2.16. [El Pla i la muntanya : antologia]. – [S.l. : s.n.], [s.a.]
1.2.2.17. Primer centenari de Giacomo Leopardi, 1798-1837. – Barcelona : Casal de Cultura, 1937
1.2.2.18. RAHOLA, Carles. Girona. – Girona : Tallers Gràfics d’El Autonomista, 1925
1.2.2.19. Revista de Catalunya. – Barcelona : Fundació Revista de Catalunya. – Nova etapa, núm. 35, novembre 1989
1.2.2.20. RODOREDA, Mercè. Aloma. – Barcelona : Institució de les Lletres Catalanes, 1938
1.2.2.21. RUSIÑOL, Santiago. Màximes i mals pensaments : pensa mal i no erraràs. – Barcelona : Antonio López, 1927
1.2.2.22. SANAHUJA, Pere. L’Antiga ciutat de Balaguer. – Lleida : Biblioteca lleidatana, 1930
1.2.2.23. TOLSTOI, Lev N. Els Cossacs. – Barcelona : Edicions Proa, 1933 (Biblioteca A tot vent ; 58)
1.2.2.24. TOLSTOI, Lev N. Le Faux coupon et autres contes. – París : Nelson Éditeurs, [s.a.]. – (Collection Nelson)
1.2.2.25. TORRES, Humbert. La Diarrea : estudi clínic i de laboratori. – Lleida : Impremta M. Coca, 1927
1.2.2.26. TORRES, Marià. El Cólera : tratado con los evacuantes. – Lérida : Impremta de José Sol Torrens, 1886
1.2.2.27. TORRES, Víctor. A favor de la llibertat : cinquanta anys d’articles i discursos. – Lleida : Pagès editors, 1998
1.2.2.28. TORRES, Víctor. Memòries polítiques i familiars. – Lleida : Pagès editors, 1994
1.2.2.29. VERDAGUER, Jacint. Obres complertes. Vol. primer. – Barcelona : Llibrería Científich-literaria, 1905
1.2.2.30. ZANGWILLA, Israel. “Flutter-duck” ou le canard agité. – París : Libraire Stock, 1923. – (Les Contemporaines)


1.3. Correspondència

1.3.1. Correspondència enviada per Màrius Torres: 406 cartes + 6 postals
1.3.1.1. Cartes a Mercè Figueras: 275 cartes (1936-1942)
- 1936: 5 cartes
- 1937: 118 cartes
- 1938: 37 cartes
- 1939: 33 cartes
- 1940: 63 cartes
- 1941: 13 cartes
- 1942: 6 cartes
1.3.1.2. Cartes al pare, tia, germans: 56 cartes + 3 postals (1938-1942)
- 1938: 5 cartes
- 1939: 3 cartes + 1 postal
- 1940: 11 cartes
- 1941: 25 cartes + 1 postal
- 1942: 12 cartes + 1 postal
1.3.1.3. Cartes a Joan Sales: 20 cartes (1939-1942) (Recull: còpia mecanografiada al carbó)
- 1939: 3 cartes
- 1940: 6 cartes
- 1941: 8 cartes
- 1942: 3 cartes
1.3.1.4. Cartes a Joaquim Gili: 11 cartes + 1 postal (1939-1942)
- 1939: 2 cartes
- 1940: 2 cartes
- 1941: 6 cartes + 1 postal
- 1942: 1 carta
1.3.1.5. Cartes a Josep Pereña, Fina Blasi, tieta Consuelo i tieta Marcela: 11 cartes + 1 postal + 1 document que conté 5 poemes de Màrius Torres (1939-1942) (Fotocòpia)
1.3.1.6. Cartes a Consol Gili: 10 cartes (1938-1942)
- 1938: 1 carta
- 1939: 4 cartes
- 1940: 3 cartes
- 1942: 2 cartes
1.3.1.7. Cartes a Maria i Helena Pereña: 7 cartes (1939-1942)
- 1939: 4 cartes
- 1940: 2 cartes
- 1942: 1 carta
1.3.1.8. Cartes a Antonieta i a Antònia Rostes: 6 cartes (1939-1942)
- 1939: 1 carta
- 1940: 1 carta
- 1941: 1 carta
- 1942: 3 cartes
1.3.1.9. Cartes a Octavi Pereña: 6 cartes + 1 postal (1942)
- 1942: 6 cartes + 1 postal
1.3.1.10. Cartes a Roser Pons: 2 cartes (1941)
- 1941: 2 cartes

1.3.1.11. Carta a Pilar Liedma: 1 carta (1938)
- 1938: 1 carta
1.3.1.12. Carta a Pau Guimet: 1 carta (1940)
-1940: 1 carta

1.3.2. Correspondència rebuda per Màrius Torres: 257 cartes + 5 postals + 40 notes breus

1.3.2.1. Cartes de Mercè Figueras: 182 cartes + 1 postal + 40 notes breus (1936-1939)
- 1936: 1 carta
- 1937: 134 cartes + 1 postal + 29 notes breus
- 1938: 37 cartes + 8 notes breus
- 1939: 10 cartes + 3 notes breus
1.3.2.2. Cartes de la família: 66 cartes + 4 postals (1936-1942)
- 1936: 2 cartes Humbert Torres/MT
- 1937: 5 cartes Humbert Torres/MT
1 carta Conxita Torres/MT
- 1939: 7 cartes Humbert Torres i família/MT + 1 postal
- 1940: 21 cartes família + 1 postal
- 1941: 16 cartes família + 1 postal
- 1942: 14 cartes família + 1 postal
1.3.2.3. Cartes de Joan Sales: 5 cartes (1936-1942)
- 1936: 1 carta
- 1937: 2 cartes
- 1940: 1 carta
- 1942: 1 carta
1.3.2.4. Cartes de Carles Riba: 2 cartes (1938-1942)
- 1938: 1 carta
- 1942: 1 carta
1.3.2.5. Carta de Maria Pereña Reixach: 1 (1921)
- 1921: 1 carta
1.3.2.6. Carta de Jaume Elias: 1 (1938)
- 1938: 1 carta (incompleta)

1.3.3. Cartes enviades per la família Torres: 19 cartes
1.3.3.1. Correspondència enviada per la família Torres
1.3.3.1.1. Família Torres / Mercè Figueras: 3 cartes (1943-1949)
- 1943: 1 carta
- 1948: 1 carta
- 1949: 1 carta
1.3.3.1.2. Humbert Torres i Núria Torres/Octavi Pereña: 1 carta (1951)
- 1951: 1 carta
1.3.3.2. Correspondència enviada per Conxita Torres:
1.3.3.2.1. Conxita Torres / Dr. Ribas Soberano: 1 carta (19_ _?)
- 19_ _?: 1 carta
1.3.3.3. Correspondència enviada per Humbert Torres:
1.3.3.3.1. HT/ Mercè Figueras: 5 cartes (1946-1952)
- 1946: 2 cartes
- 1951: 2 cartes
- 1952: 1 carta
1.3.3.3.2. HT/Víctor Torres: 2 cartes (1939-1953)
- 1939: 1 carta
- 1953: 1 carta
1.3.3.3.3. HT/Maria Planas: 2 cartes (1943-1949)
- 1943: 1 carta
- 1949: 1 carta
1.3.3.3.4. HT/Joan Sales: 1 carta (1950)
- 1950: 1 carta
1.3.3.3.5. HT/Octavi Pereña: 1 carta (1951)
- 1951: 1 carta
1.3.3.4. Correspondència enviada per Víctor Torres:
1.3.3.4.1. VT/Humbert Torres: 1 carta (1952)
- 1952: 1 carta
1.3.3.4.2. VT/Francesc Porta: 1 carta (1976)
- 1976: 1 carta
1.3.3.4.3. VT/Jordi Pàmias: 1 carta (1977)
- 1977: 1 carta

1.3.4. Cartes rebudes per la família Torres: 48 cartes + 2 postals + 2 targetes + 1 telegrama

1.3.4.1. Correspondència rebuda per la família Torres:
1.3.4.1.1. Mercè Figueras/ Família Torres: 11 cartes (1939-1952)
- 1939: 1 carta
- 1942: 1 carta
- 1946: 1 carta
- 1947: 2 cartes
- 1949: 1 carta
- 1950: 1 carta
- 1951: 3 cartes
- 1952: 1 carta
1.3.4.1.2. Cartes de Núria Folch / Germans Torres: 5 cartes (1990-1997)
- 1990: 1 carta
- 1993: 1 carta
- 1994: 1 carta
- 1997: 1 carta
- 19_ _?: 1 carta
1.3.4.1.3. Cartes Octavi Pereña / Família Torres: 2 cartes (1942-1951)
- 1942: 1 carta
- 1951: 1 carta
1.3.4.1.4. Carta de Vicent i Tància / Família Torres: 1 carta (1942)
- 1942: 1 carta
1.3.4.2. Cartes rebudes per Humbert Torres:
1.3.4.2.1. Correspondència Carles Cardó/HT: 5 cartes + 1 postal (1943-1950)
- 1943: 2 cartes + 1 postal
- 194-?: 2 cartes
- 1950: 1 carta
1.3.4.2.2. Correspondència Antoni Rovira i Virgili/HT: 3 cartes + 1 tarjeta (1942-1949)
- 1942: 1 tarjeta (condol per la mort del poeta)
- 1946: 1 carta (Fotocòpia)
- 1949: 1 carta (Fotocòpia)
- 194-?: 1 carta
1.3.4.2.3. Correspondència Rafael Tasis/HT: 3 cartes (1945-1947)
- 1945: 1 carta
- 1946: 1 carta
- 1947: 1 carta
1.3.4.2.4. Correspondència Joan Sales/HT: 2 cartes (1939-1946)
- 1939: 1 carta
- 1946: 1 carta
1.3.4.2.5. Correspondència Ramon Sugranyes/HT: 2 cartes (1945) (Conté la traducció del poema Flor d'esperança, de M. Torres)
- 1945: 2 cartes
1.3.4.2.6. Correspondència Maria Planas/HT: 2 cartes (1946-1947)
- 1946: 1 carta
- 1947: 1 carta
1.3.4.2.7. Correspondència Ventura Gassol/HT: 2 cartes + 1 postal (1949)
- 1949: 1 carta + 1 postal
- 194-?: 1 carta
1.3.4.2.8. Correspondència Estadella Arnó/HT: 1 carta (1942)
- 1942: 1 carta
1.3.4.2.9. Correspondència Pompeu Fabra/HT: 1 carta (1942)
- 1942: 1 carta (condol per la mort del poeta)
1.3.4.2.10. Correspondència Josep Irla/HT: 1 telegrama (1942)
- 1942: 1 telegrama (condol per la mort del poeta)
1.3.4.2.11. Correspondència Fermí Palau/HT: 1 carta (1946) + Poema dedicat a Màrius Torres: A la memòria del poeta Màrius Torres
- 1946: 1 carta
1.3.4.2.12. ¿?/HT: 1 carta (1951)
- 1951: 1 carta
1.3.4.2.13. Correspondència Eduardo Aunós/HT: 1 carta (1953)
- 1953: 1 carta
1.3.4.2.14. Correspondència Samuel Gili Gaya/HT: 1 carta (1953)
- 1953: 1 carta
1.3.4.2.15. Correspondència Pau Casals/HT: 1 targeta (19--?)
- 19- -?: 1 targeta de Nadal
1.3.4.2.16. Correspondència Guillem Viladot Puig/HT: 1 carta (19--?)
- 19--?: 1 carta
1.3.4.3. Correspondència rebuda per Víctor Torres:
1.3.4.3.1. Carta de Guillem Díaz Plaja/VT: 1 carta (1976)
- 1976: 1 carta
1.3.4.3.2. Correspondència Jordi Pàmias/VT: 1 carta (1977)
- 1977: 1 carta
1.3.4.4. Correspondència rebuda per Nuria Torres:
1.3.4.4.1. Carta de Joan Colomines/NT: 1 carta (1993)
- 1993: 1 carta

1.3.5. Correspondència d’altres persones: 5 cartes
1.3.5.1. Carta de Josep Palau i Fabre a Josep Pedreira: 1 carta (1950)
- 1950: 1 carta
1.3.5.2. Carta de Carles Cardó a Maria Planas: 1 carta (1956)
- 1956: 1 carta
1.3.5.3. Carta del doctor Josep Saló a Joan Sales: 1 carta (1964) (Fotocòpia)
- 1964: 1 carta
1.3.5.4. Carta de Mercè Figueras a Margarita Mazarico: 1 carta (1973)
- 1973: 1 carta
1.3.5.5. Carta de Margarita Mazarico a Mercè Figueras: 1 carta (1973)
- 1973: 1 carta


1.4. Fotografies


1.4.1. Àlbum: Algunes fotografies al Sanatori i al Mas Blanc
1.4.2. Àlbum Família Torres
1.4.3. Fotografies de la família Torres, Sanatori Puig d’Olena i Mas Blanc: 23 fotografies
1.4.4. Fotografies de Lleida que Humbert Torres tenia a l’exili (retalls de premsa): 9 fotografies
1.4.5. Fotografies familiars d’actes commemoratius i de difusió: 15 fotografies


1.5. Partitures Musicals


1.5.1. BACH, Johann Sebastian: Après de toi
1.5.2. BACH, Johann Sebastian: El Clave bien temperado. Preludios y fugas I
1.5.3. BACH, Johann Sebastian: Veinte piezas fáciles
1.5.4. BOU, Vicençs: El Saltiró de la Cardina
1.5.5. Chansons de toujors
1.5.6. CHOPIN, Frédéric: Nocturnes
1.5.7. CHOPIN, Frédéric: Preludi per piano forte
1.5.8. DEBUSSY, Claude: Clair de lune
1.5.9. MALATS, Joaquim: Serenata
1.5.10. PADEREWSKI, Ignacy Jan: Menuet
1.5.11. SCHUMANN, Robert: Escenas de niños
1.5.12. SCHUMSNN, Robert: Le Plus belles mélodies pour les jeunes


1.6. Manuscrits d’Humbert Torres
Llibretes autògrafes i fulls solts amb còpies de fragments de documents epistolars o poemes1.7. Obres Manuscrites o Mecanoscrites d’Altres Autors
1.7.1. Comiat a la Xita, segona mare de la Núria, en Víctor i en Márius (poema)
1.7.2. PLANAS, Maria: Obra poètica
1.7.3. PLANAS, Maria: Poema per a Núria Torres
1.7.4. RIBA, Carles
1.7.4.1. Poeta mort (Original)
1.7.4.2. Elegies de Bierville (Còpia mecanoscrita)
1.7.5. ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Pròleg a les poesies de Màrius Torres escrit per encàrrec d’Humbert Torres (Montpellier, 1946)
1.7.6. SALES, Joan: Poesies (Fulls manuscrits de Màrius Torres i Mercè Figueres)2. OBRA DE CREACIÓ

2.1. Articles

2.1.1. TORRES, Màrius. “Hipertensió juvenil i albuminúria ortostàtica” dins Butlletí de l'Agrupament Escolar de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, vol. II, 1933, p. 69-79
2.1.2. La Jornada (articles 1934-1935)
2.1.3. TORRES, Màrius ; MIRÓ CABEZTANY, F. “La Universidad de Lérida y la medicina catalana de su tiempo”, dins Trabajos de la Cátedra de Historia Crítica de la Medicina, vol. VII, 1936, p. 225-246


2.2. Composicions Musicals ( fotocòpies)


2.3. Contes


2.3.1. A la Mercè en el dia del seu sant (amb dibuixos de Josep Saló) (1940) (Fotocòpia)
2.3.2. El Cor i les roses
2.3.3. Història d'un gentleman
2.3.4. Iniciament
2.3.5. Jardinet persa a la manera de Saadi
2.3.6. Llàstima que no hagués anat així
2.3.7. Romança sense paraules
2.3.8. La segona amor


2.4. Dietaris

2.4.1. Dietari íntim (1936-1937)
2.4.2. Dietari per a en Víctor
2.5. Notes en Prosa

2.5.1. Viatge al Pirineu lleidatà (1935)
2.5.2. Comentari d’una fotografia de Marià i Màrius Torres (1937)
2.5.3. Reflexió sobre el fet d'escriure i comentari d'una fotografia Víctor i Màrius Torres (1937)
2.5.4. Apunts per al retrat de Mercè Figueras
2.5.5. Llibreta de tapes negres (Notes particulars i cites de diversos autors)
2.5.6. Notes de lectura d'obres de medicina i filosofia
2.5.6.1. Alfred Adler. El sentido de la vida
2.5.6.2. Les idées philosophiques de Bergson d’aprés les Lettres a Zoé sur l’histoire des philosophies de Salomon Reinach
2.5.6.3. Notes I i II
2.5.7. Notes de Màrius Torres sobre lèxic
2.5.8. Notes sobre familiars
2.5.9. Variacions sobre un mateix tema i apunts per al retrat de Mercè Figueras


2.6. Poesia


2.6.1. Reculls
2.6.1.1. Primers poemes (1927-1929)
2.6.1.2. Música de cambra i altres poemes (1931-1934) i Poemes bandejats del primer recull
2.6.1.3. Totes les poesies (1933-1938)
2.6.1.4. Mecanoscrit incomplet (1933-1939)
2.6.1.5. Obra poètica de Màrius Torres i Pereña (1933-1941) (2 còpies)
2.6.1.6. Mecanoscrit (1933-1942)
2.6.1.7. Invencions. Recull de poesies presentades al Premi “Joaquim Folguera” (1935-1937)
2.6.1.8. Tria de poesies de Màrius Torres per a Mercè Figueras (1936)
2.6.2. Fulls solts
2.6.2.1. Manuscrits procedents de Mercè Figueras
2.6.2.2. Manuscrits i mecanoscrits procedents de la família Torres
2.6.2.3. Mecanografiats diversos
2.6.2.4. Poema Les Anèmones consultat a Mercè Figueras
2.6.3. Llibreta d'esborranys (1936)
2.6.4. Tres aquarel·les amb un poema darrere


2.7. Teatre


2.7.1. Una fantasma com n'hi ha poques: farsa en tres actes.2.8. Traduccions

2.8.1. Traduccions de poesia francesa
2.8.1.1. CARDINAL, Peire: Dels quatre caps
2.8.1.2. CORNEILLE, Pierre: Fragments de Cinna
2.8.1.3. DU BELLAY, Joachim: Un sonet
2.8.1.4. MUSSET, Alfred de: Cançó; Jamai i A. M. Victor Hugo
2.8.1.5. NOAILLES, Anna de: Destí i Al meu Fill
2.8.1.6. RONSARD, Pierre de: Sonnets pour Helene
2.8.1.7. VALÉRY, Paul: Helena i Narcís parla
2.8.2. Traduccions de poesia anglesa
2.8.2.1. BURNS, Robert: A un infant pòstum nat en particulars circumstàncies de desgràcia i El Meu cor és als Highlands
2.8.2.2. KEATS, John: La Bella dama sans merci i Oda a la tardor
2.8.2.3. MOORE, Thomas: El Viatge sempre endavant
2.8.2.4. SHELLEY, Percy Bysshe: Versos per a una serenata índia i Invocació
2.8.2.5. WORDSWORTH, William: Sobre l'extinció de la República de Venècia; Els Narcisos i A la calàndria
2.8.3. Traduccions de poesia provençal
2.8.3.1. RUDEL, Jaufré: Lanquan li jorn son lonc en may3. RECEPCIÓ DE MÀRIUS TORRES

3.1. Cartells, Tríptics i Programes de Mà


3.1.1. Tríptics i programes de mà
3.1.1.1. 1963, 1975, 1976, 1979
3.1.1.2. 1981, 1985, 1989
3.1.1.3. 1992 (Any Màrius Torres)
3.1.1.4. 1993-1998
3.1.1.5. Muntatge Exponatura '93 "Tot recordant Màrius Torres"
3.1.2. Cartells (1992-1997)
3.1.3. Recull de firmes de l’Exposició Màrius Torres (Barcelona, 1993)


3.2. Conferències i Parlaments

3.2.1. Torres, Núria: Intervenció acte presentació edició facsímil de l'edició de Coyoacan (1992)
3.2.2. Torres, Víctor: Parlament a la Jove Cambra de Lleida (1976)
3.2.3. Torres, Víctor: Parlament a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (1985)
3.2.4. Torres, Víctor: Parlament al Mas Blanc (1992)
3.2.5. Torres, Víctor: Conferència a la Universitat de Barcelona (1994)
3.2.6. Vallverdú, Josep: Màrius Torres, l’home. Conferència pronunciada a Lleida (1965)3.3. Enregistraments Sonors

3.3.1. Disc de vinil: 2
3.3.1.1. Màrius Torres : poemes / amb la veu de Mateu Carbonell ; selecció de Guillem Viladot. – [Tarragona] : Ediphone, DL 1963. – 1 disc sonor : 33 1/3 r.p.m. – (Col·lecció literària ; 5)
3.3.1.2. Tot el fred que s'acosta : poesies de Màrius Torres / M. Rosa Ribes, M. dels Àngels Miró, Miquel Àngel Tena. – Barcelona : P.D.I., DL 1987. – 1 disc sonor : 33 r.p.m.
3.3.2. Cassets inèdits : 28
3.3.2.1. Lectura de poemes: 3
3.3.2.2. Poemes musicats: 10
3.3.2.3. Actes de difusió: 12
3.3.2.4. Programes de ràdio: 3


3.4. Enregistraments Vídeos

3.4.1. Acte al Mas Blanc (Octubre 1992)
3.4.2. Màrius Torres, entre l'herba i els núvols. – Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Programa de Mitjans Àudio-visuals, DL 1993. – (Vídeos didàctics)
3.4.3. Reportatge de Màrius Torres (TV3) (2001)


3.5. Llibres

3.5.1. Edicions de l’obra

3.5.1.1. TORRES, Màrius. Poesies d'en Màrius Torres. – Coyoacan : Quaderns de l'Exili, 1947
3.5.1.2. TORRES, Màrius. Poesies / [prefaci de Carles Cardó]. – [2a ed.]. – Barcelona : Óssa Menor, 1950
3.5.1.3. TORRES, Màrius. Poesies / notícia biogràfica per Joan Sales ; prefaci per Carles Cardó. – 3a. ed. augmentada amb 30 poemes inèdits – Barcelona : Ariel, 1953
3.5.1.4. TORRES, Màrius. Poesies / notícia biogràfica per Joan Sales ; prefaci per Carles Cardó. – 4a. ed., augmentada amb nombrosos escrits inèdits. – Barcelona : Ariel, 1964
3.5.1.5. TORRES, Màrius. Poesies / pròleg per Pere Gimferrer. – 5ª ed. – Barcelona : Ariel, 1977. – (Clàssics catalans ariel ; 3)
3.5.1.6. TORRES, Màrius. Poesies d’en Màrius Torres. – Edició facsímil. – Lleida : Ajuntament de Lleida ; Barcelona : Abadia de Montserrat, 1992 [2 exemplars]
3.5.1.7. TORRES, Màrius. Poesies i altres escrits / edició a cura de Margarida Prats Ripoll ; pròleg de Pere Gimferrer. – Barcelona : Edicions 62 : Empúries, 1993. – (Poesia ; 23)
3.5.1.8. TORRES, Màrius. Poesies. – 6ª ed. – Barcelona : Edicions 62 : Empúries, 1998


3.5.2. Antologies
3.5.2.1. Antologia general de la poesia catalana / per la selecció J. M. Castellet i Joaquim Molas. – Barcelona : Edicions 62, 1979. – (Les Millors obres de la literatura catalana ; 23)
3.5.2.2. BORRELL I FIGUERA, Josep. Escriptors contemporanis de Ponent 1850-1980. – Lleida : Ajuntament de Lleida, 1984. – (La Banqueta ; 4)
3.5.2.3. La Ciutat de Lleida i els escriptors / a cura de Mercè Biosca i Maria Pau Cornadó. – Barcelona : Edicions de La Magrana, 1996. – (L’Esparver llegir ; 71)
3.5.2.4. De Maragall als nostres dies / a cura de Giuseppe E. Sansone. – Barcelona : Galaxia Gutenberg : Cercle de Lectors, 1997. – 2 vols. – (Antologia de poetes catalans ; 3-4)
3.5.2.5. FONOLL, Celdoni. Nou segles de poesia als Països Catalans / pròleg de Josep Palau i Fabre; dibuixos de Josep M. Subirachs. – Barcelona : Edicions del Mall, 1986
3.5.2.6. Poesia catalana : antologia (1939-1968) / estudi introductori, selecció i notes d’Àlex Broch. – Barcelona : Edicions 62, 1985. – (El Garbell ; 16)
3.5.2.7 ROSSELLÓ-PÒRCEL, Bartomeu; TORRES, Màrius. Poesia. – Barcelona : edicions 62 : Orbis, 1985. – (Història de la literatura catalana ; 73)
3.5.2.8. SALVAT-PAPASSEIT, Joan; ROSSELLÓ-PÒRCEL, Bartomeu; TORRES, Màrius. Poesies. – 2a. ed. – Barcelona : Edicions 62, 1984. – (Les Millors obres de la literatura catalana ; 75)
3.5.2.9. Tres poetes simbolistes : Josep Estadella, Jaume Agelet, Màrius Torres / a cura de Dolors Sistac i Josep Borrell. – Barcelona : Edicions del Mall, 1986

3.5.3. Traduccions

3.5.3.1. Anthology of Catalan lyric poetry / selection and introduction by Joan Triadú. – Oxford : The Dolphin Book, 1953
3.5.3.2. A Catalan symbolist : selected poems of Màrius Torres / translanted from the Catalan by Francesc M. Franch. – New York [etc.] : Peter Lang, 1992. – (Catalan studies ; 2)
3.5.3.3. Raó i follia : poetes catalans del segle XX = Ész és mámor : századi katakán költok / traduccio de Déri Balázs Fordítása. – Budapest : ÍBISZ, 1997
3.5.3.4. Ein Spiel von spiegeln : katalanische lyrik des 20. Jahrhunderts / herausgegeben von Tilbert Stegmann. – Leipzig : Philipp Reclam, 1987
3.5.3.5. TORRES, Màrius. Antología / prólogo de Pere Rovira; selecció i traducción de Luís Santana. – Edición bilingüe. – València : Pre-textos, 1999. – (Pre-textos. Poesía ; 408)
3.5.3.6. TORRES, Màrius. Poesías / traducció de María Teresa Ramo ; presentación de Samuel Gili Gaya. – Barcelona : Fundación Salvador Vives Casajuana, 1971.

3.5.4. Estudis
3.5.4.1. ALAVEDRA, Joan. Personatges inoblidables i altres records. –Barcelona : Selecta, 1968. – (Biblioteca selecta ; 412)
3.5.4.2. BADIA I CARDÚS, Montserrat. Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres / pròleg de Ramon Cerdà Massó. – Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983
3.5.4.3. BOIXAREU, Mercè. Lectures de Carles Riba i Màrius Torres. – Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. – (Biblioteca Serra d’Or ; 128)
3.5.4.4. BOIXAREU, Mercè. Vida i obra de Màrius Torres. – Barcelona : Selecta, 1968. – (Biblioteca selecta ; 409)
3.5.4.5. GILI GAYA, Samuel. Tres poetas de Lérida. – Lleida : A. G. Ilerda - P. Guimet, 1965
3.5.4.6. Màrius Torres en el record : recull d'homenatge / a cura de Carles Albesa, Jordi Mir i Maria Isabel Pijoan i Picas. – Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. – (Biblioteca Serra d’Or ; 130)
3.5.4.7. Màrius Torres vist per Joan Sales / selecció de poemes i introducció per Núria Folch de Sales. – Barcelona : Avui, 1986. – (Divulgació i cultura ; 10)
3.5.4.8. MAZARICO FÉLIX, Maria Margarita Blanca. Vida y obra del poeta catalán Màrius Torres Pereña (1910-1942). – Redon : [l’autora], 1973
3.5.4.9. MIR, Jordi. Apunts d'un ciutadà / pròleg de Jaume Cabré. – Barcelona : Proa, 1998. – (Perfils)
3.5.4.10. PRATS RIPOLL, Margarida. Aportacions a la vida i a l'obra de Màrius Torres i Pereña : tesi de llicenciatura / dirigida per Joaquim Molas. – Barcelona : [l’autora], 1984
3.5.4.11. PRATS RIPOLL, Margarida. Màrius Torres : l'home i el poeta. – Barcelona : Edicions del Mall, 1986
3.5.4.12. Qüestions de filosofia : Camus, Sartre, Ortega, D’Ors, Torres, Descartes, Llull / Octavi Fulla … [et al.]. – Barcelona : Franciscana Franciscalia, 1964. – (Criterion ; 21)
3.5.4.13. SALES, Joan. Cartes a Màrius Torres. – Barcelona : Club editor, 1976. – (El Pi de les tres branques)


3.6. Partitures Musicals (fotocòpies)

3.6.1. Cervelló, Jordi: Dues evocacions
3.6.2. Guinovart, Carles: Poemes de Màrius Torres
3.6.2.1. Així un núvol es fon…
3.6.2.2. La Nit dels vagabunds
3.6.3. Prenafeta, Josep: Màrius Torres, set poesies
3.6.4. Rabaseda, Joaquim: Tres cançons de Màrius Torres; Camposanto; Paraules de la mort; Nit d'agost
3.6.5. Ribas, Rosa Ma.: 7 poemes musicats


3.7. Poemes Dedicats

3.7.1. Godàs, Frederic: Estimat Màrius (1985)
3.7.2. Margarit, Joan: Rellegint Màrius Torres (1977)
3.7.3. Pàmias, Jordi: A Màrius Torres (1978)
3.7.4. Sisterna, Jaume: A Màrius Torres (1992)
3.8. Publicacions en Sèrie

3.8.1 Articles de premsa i de revista
3.8.1.1. 1946-1959
3.8.1.2. 1960-1969
3.8.1.3. 1970-1979
3.8.1.4. 1980-1989
3.8.1.5. 1990-2000

3.8.2. Monogràfics

3.8.2.1. Gent de pau. – L’Hospitalet de Llobregat : Grup Veïnal d’Acció Cívica i Cultural. – 1992
3.8.2.2. Guia de lectura. – Barcelona : Fundació “La Caixa”. – Núm. 40, 1992 (4 exemplars)
3.8.2.3. Papers de l’exili i del retorn. – [S.l.] . Butlletí privat. – Núm. 1, 1999
3.8.2.4. Quaderns de Ponent : revista de llengua i literatura. – [Lleida : Estudi
General de Lleida]. – Núm. 3/4, hivern 1983
3.8.2.5. Ressò de Ponent : revista de l’Ateneu Popular de Ponent. – Lleida :
l’Ateneu. – Núm. 98, 1992
3.8.2.6. URC : monografies literàries de Ponent. – Lleida : Ajuntament de Lleida. – Núm. 7, 1993

3.8.3 Números solts
3.8.3.1 Athena. – [S.l : s.n.]. – Núm. 62, 1 abril 1977
3.8.3.2 Boletín interior informativo. – Barcelona : Centro Comarcal Leridano. – Núm. 148, junio 1970
3.8.3.3. Books abroad : an international literary quarterly. – Oklahoma: University of Oklahoma. – Vol. 28, núm. 2, 1954
3.8.3.4. Cappont col·lectiu cultural. – Lleida : el Col•lectiu. – Núm. 35, setembre 1992
3.8.3.5. Catalònia : culture. – Barcelona : Centre UNESCO de Catalunya. – Núm. 32, 1993
3.8.3.6. Conversatori. – Barcelona : Associació d’Estudiants del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. – Núm. 2
3.8.3.7. Conviure.– Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social. – Núm. 4, novembre 1992
3.8.3.8. Mai enrera. – Barcelona : Club Excursionista de Gràcia. – Núm. 424, 1988
3.8.3.9. La Paeria. – Lleida : Ajuntament de Lleida. – Núm. 27, gener-febrer 1993
3.8.3.10. Rosa Cúbica : revista de poesía. – [S.l.] : Edicions de la Rosa Cúbica. – Núm. 9-10 y 11, primavera 1993 [2 exemplars]
3.8.3.11. Serra d’Or. – Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat. – Núm. 415-416, juliol-agost 1994
3.8.3.12. Serra d’Or. – Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat. – Núm. 417, setembre 1994


3.8.4. Separates
3.8.4.1. Història de la literatura catalana : fascicles. – Barcelona : Avui. – Núm. 73
3.8.4.2. “Màrius Torres : sis poesies inèdites” dins Els Marges, núm. 32, 1984, p. 67-73
3.8.4.3. PIJOAN, Maria Isabel. “Lleida, poesia i el quinzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana” dins Llibre de ponències del Quinzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 1996, p. 225-230
3.8.4.4. PRATS RIPOLL, Margarida. “Màrius Torres : la poesia com a destí” dins Llengua & Literatura, núm. 6, 1994-1995, p. 89-132


3.9. Treballs

3.9.1. DESCLOT, Miquel. Introducció al col·loqui sobre Màrius Torres i el sentiment religiós
3.9.2. Homenatge a Màrius Torres, 1994. – Escola Mestral Secundària
3.9.3. IZQUIERDO I BORRÀS, Vanessa. Entrevista a Núria Torres i Pereña
3.9.4. LOBO XIFRÉ, Cori. El tema de la mort a l'obra poètica de Màrius Torres, 1995
3.9.5. Màrius Torres, 1992
3.9.6. Memòria de l’Any Màrius Torres, 1993. – Departament de Cultura. Ajuntament de Lleida
3.9.7. PALMÉS, Pilar. Algunes de les coses que m'ha suggerit en Màrius Torres, 1953
3.9.8. PASCUAL, Antoni. Camí de soledat (Màrius Torres), 1992
3.9.9. PRATS RIPOLL, Margarida. Cinquantè aniversari de la mort del poeta : propostes de treball, 1992
3.9.10. SUBIRANA, Jaume i DESCLOT, Miquel. Màrius Torres : sis poetes : la poesia catalana contemporània i la presència del transcendent, 1994
3.9.11.La Veu del silenci: Màrius Torres. – Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni


4. MOBILIARI I OBRA PLÀSTICA

4.1. Mobiliari

4.1.1. Escriptori

4.2. Obra Plàstica

4.2.1. Retrats de Màrius Torres
4.2.1.1. CRISTÒFOL, Leandre. Bust de Màrius Torres. 1927, bronze sobre fusta i vellut, 42x29 cm
4.2.1.2. SALÓ, Josep. Màrius Torres difunt. Dibuix al natural amb llapis grafit, 1942, 25x31 cm (Fotocòpia)
4.2.2. Altres obres
4.2.2.1. Serigrafies sobre poemes de Màrius Torres / A. COMA [et al.],
56x38 cm
4.2.2.2. RUIZ ORTEGA. La presencia del recuerdo. 1992, oli sobre fullola,
38x46 cm

Darrera modificació: 23/11/2011
ANECA Avaluació de l'SBD
Xarxa Wi-Fi Accés remot Accessibilitat Telelupes
Inici | Contacteu | Accessibilitat | Avís Legal | Mapa web
© 2010 Servei de Biblioteca i Documentació - Universitat de Lleida